Reklama

 

Zasady organizowania spotkań warsztatowych w szkołach

 

  1. Warsztaty realizowane są na podstawie pisemnego zgłoszenia szkoły, zgodnie z kolejnością wpływu pisma przy czym pierwszeństwo mają szkoły, które nie zatrudniają psychologa/doradcy zawodowego oraz szkoły znajdujące się w sytuacji kryzysowej.
  2. Na czas spotkania warsztatowego szkoła zapewnia jedną salę lekcyjną odpowiednio przygotowaną (ławki zsunięte, krzesełka ustawione w okrąg).
  3. Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz wyboru drogi zawodowej odbywają się w poniedziałki.
  4. Warsztaty diagnozująco-integrujące, ?Co z tą złością?, ?Zielona miłość? oraz warsztaty dotyczące komunikacji odbywają się w środy.
  5. Podczas warsztatów diagnozująco-integrujących oraz warsztatów z zakresu komunikacji międzyludzkiej obowiązkowa jest obecność wychowawcy.