Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Artykuły

 • Logopedia

  w pracy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku


  1.    Porady i konsultacje logopedyczne dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni:

   wstępna ocena problemu logopedycznego, kwalifikowanie na terapię;

  2.    Przesiewowe badania słuchu programem komputerowym Audiometr na terenie Poradni
  i szkół podstawowych;
  3.    Diagnozowanie mowy dziecka, opracowywanie opinii oraz informacji logopedycznych (na pisemny wniosek rodziców);
  4.    Terapia logopedyczna , systematyczne ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem; terapia krótkoterminowa i długoterminowa:


  a)    rozwijanie mowy małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

   ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: rozwijanie i doskonalenie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości małego dziecka ;

   korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie złych nawyków oddychania przez usta i połykania międzyzębowego , porady dla rodziców i instruktaż logopedyczny;

   podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego , ćwiczenia ruchowe języka, warg, żuchwy itd.

   ćwiczenia kształtujące i korygujące artykulację w mowie małego dziecka;


  b)    kształtowanie i korygowanie artykulacji w mowie 
  dziecka o prawidłowym rozwoju psychoruchowym  (bez innych zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych):

   usprawnianie funkcjonowania analizatora słuchowego ,ćwiczenia słuchu fonemowego, ćwiczenia syntezy i analizy głoskowej słów itd., rozwijanie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy);

   wstępne i orientacyjne diagnozowanie słuchu komputerowym programem Audiogram z zastosowaniem Platformy do badania zmysłów;

   usprawnianie ruchowe aparatu artykulacyjnego;

   korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania;

   wywoływanie, korygowanie i kształtowanie poprawnej artykulacji głosek, korygowanie głosek zaburzonych artykulacyjnie, utrwalanie poprawnej wymowy;

   

  c). wspomaganie rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych:  upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, niepełnosprawnych ruchowo (mózg. poraż. dziec.), z afazją oraz innymi niepełnosprawnościami, w tym sprzężonymi:

   rozwijanie, ćwiczenie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;

   podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego;

   kształtowanie prawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie nieprawidłowego nawyku oddychania przez usta;

   kształtowanie i korygowanie artykulacji spółgłosek; utrwalanie poprawnej realizacji głosek w mowie czynnej ucznia itd. zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami rozwojowych.

  Czytaj Więcej o: Logopedia
 • Logopedia

   

  Więcej...

   
   

  Więcej...

   
   

  Prezentacja do pobrania...

   
   

  Rodzice, dbając o właściwy przebieg rozwoju mowy u swojego dziecka –pamiętajcie przede wszystkim, aby:

  Więcej...

   
   

  Różnicowanie f-w

  https://learningapps.org/view12740274

  Różnicowanie sz-s:

  https://view.genial.ly/5ec7cf1d31834c0d95f47e36/game-quiz-2-sz-s

   

  Różnicowanie cz-c:

  https://view.genial.ly/5ec11cdd8e243b0d5a334ebf/game-quiz-cz-c

   

  Głoska /s/ - nagłos, śródgłos, wygłos:

  https://learningapps.org/watch?v=pw7z4eyh220

   

  Głoska /ź-zi/ - nagłos i śródgłos:

  https://wordwall.net/resource/23408107

   

  Głoska /r/ po spółgłoskach:

  https://wordwall.net/play/23282/669/701

  Czytaj Więcej o: Logopedia

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-03 13:48przez:
Opublikowano:2021-09-03 20:47przez:
Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku
Odwiedziny:4934

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo