Reklama
Zapraszam
na spotkanie doradców zawodowych z
terenu powiatu puckiego organizowane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku w ramach sieci współpracy,
w dniu 22.04.2016 r. (piątek) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
w godz. 11.30 - 13.00.

Program:

  1. Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym ? p. Jolanta Śmigerska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  2. Wewnętrzny system doskonalenia zawodowego w szkolnictwie zawodowym.
  3. Dyskusja, omawianie spraw, wymiana doświadczeń.

Z poważaniem
Dyrektor
Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej
w Pucku
Jolanta Kamińska