Reklama

pismo certyfikat_SMALL

zdolni

Zapraszam
na spotkanie doradców zawodowych z
terenu powiatu puckiego organizowane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku w ramach sieci współpracy,
w dniu 22.04.2016 r. (piątek) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
w godz. 11.30 - 13.00.

Więcej…

Z a p r a s z a m

na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych z terenu powiatu puckiego

w dniu 06.04.2016 r. od godz. 11.00 - 13.00
w sali PCKZiU w Pucku
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
Program spotkania:
  1. Rozbudzanie motywacji do nauki wśród dzieci i młodzieży – p. Marzena Kozłowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  2. Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym – p. Jolanta Śmigerska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  3. Dyskusja, omawianie spraw, wymiana doświadczeń.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Pucku
Jolanta Kamińska

Więcej artykułów…