Reklama
 • Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii - pobierz
 • Arkusz nominacji ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza. - pobierz
Etapy rekrutacji ? krok po kroku

 

 • Krok 1. Nauczyciel (lub pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia uzdolnionego do udziału w projekcie.
 • Krok 2. Do projektu ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji rodzic (lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia).
 • Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno?pedagogicznej ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Pucku.
 • Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych należy przekazać do poradni wypełnione zgłoszenie dla laureatów wraz z kopią potwierdzającą uzyskany tytuł.
 • Krok 6. Poradnie psychologiczno?pedagogiczne przeprowadzają badania diagnostyczne uczniów w X i XI.2015 r.
 • Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych.
 • Krok 8. Ogłoszenie listy uczniów, którzy spełnili warunki udziału w programie.
 • Krok 9. W momencie uruchomienia projektu konieczne będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Jolanta Kamińska
Koordynator ZCNK w Pucku

Informujemy, że w I LO w Pucku kontynuowane są zajęcia wspierające uczniów zdolnych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

 • Prezentacja o podsumowaniu projektu "Zdolni z Pomorza" - pobierz

ZAPROSZENIE


Zapraszam na konferencję podsumowującą realizację projektu Pomorskie-dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki ( Zdolni z Pomorza) połączoną z wręczeniem certyfikatów ukończenia zajęć realizowanych przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Pucku.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r. o godzinie 16.00 w I LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck.


Z poważaniem

Koordynator Lokalnego Centrum
Nauczania Kreatywnego w Pucku

Jolanta Kamińska


ZAPROSZENIE

W związku z moją chorobą muszę przesunąć termin jutrzejszego warsztatu na kolejny tydzień. Zamiast 5 czerwca druga część zajęć z zakresu szybkiego czytania i technik ułatwiających uczenie się odbędzie się 12 czerwca. Czas i miejsce bez zmian.

Zapraszam.

We środę 12 czerwca będzie również kolejna okazja skorzystania z konsultacji psychologicznych. Zapraszam do Poradni w godzinach 14.00-14.45.

 M. Jurzyk

Więcej artykułów…