Reklama

Zapraszam wszystkich uczestników projektu Zdolni z Pomorza w powiecie puckim na warsztaty integracyjne. W ich trakcie będziecie się mogli bliżej poznać, stworzyć nowe więzi oraz miło spędzić czas. Spotkania odbędą się w dwóch grupach - osobno dla gimnazjalistów i licealistów.


Termin spotkania: 2 marzec (sobota)
Czas: w godzinach 10.00-12.15 grupa gimnazjalna
         w godzinach 12.30-15.00 grupa licealna
Miejsce: I LO w Pucku (LCNK Puck)
Prowadzący: Małgorzata Jurzyk, psycholog


Poza częścią integracyjną podczas spotkania będziecie dokonywać wyboru innych, przewidzianych w ramach projektu, warsztatów.

Konsultacja: 22 marzec (piątek) w godzinach 12.00 - 13.00 na terenie
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pucku, ul. Kolejowa 7.
Serdecznie zapraszam!

 

Z poważaniem
Małgorzata Jurzyk

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół z obszaru województwa pomorskiego i jest przeprowadzany osobno z fizyki, informatyki i matematyki dla poziomów gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (także spoza projektu!). Liga zadaniowa składa się z czterech etapów - trzech etapów internetowych oraz jednego etapu pisemnego. W każdym etapie do rozwiązania są trzy zadania. Odpowiedzi do zadań z pierwszego etapu należy przesyłać do dnia 28 lutego 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać na portalu: Zdolni z Pomorza.

Zapraszamy rodziców i uczniów na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się dnia 08.11.2012r. o godz. 17.00 w I LO w Pucku.

 

Koordynator LCNK w Pucku
Jolanta Kamińska
tel. kontaktowy: od pn.-pt.9.00-15.30
510 929 466

LISTA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ? ZDOLNI Z POMORZA?

Więcej…

www

 

 "Szanowni Państwo,

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na nieodpłatny kurs doskonalący z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym realizowany w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
 
W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele matematyki, fizyki i informatyki. Aby ubiegać się o udział należy wypełnić i przesłać do Departamentu Edukacji i Sportu formularz aplikacji nauczyciela, który znajduje się na naszym portalu pod adresem: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/184/ .
 
Kurs doskonalący obejmuje 140 godzin zajęć i składa się z 4 modułów tematycznych - przedmiotowego, metodycznego, psychologiczno-pedagogicznego oraz informatycznego. Zajęcia są prowadzone w wybrane soboty i niedziele oraz podczas ferii zimowych (spotkanie 5-dniowe).  Organizator zapewnia noclegi dla osób zamieszkałych poza miejscem organizacji kursu oraz wyżywienie. Dalsze szczegóły (w tym miejsce prowadzenia kursu) zostaną podane po rozstrzygnięciu przetargu.
 
Rekrutacja będzie prowadzona do 31 października 2012 "

 

Plakat - pobierz