Reklama
Spis treści
Oferta 2010/2011
Konsultacje
Warsztaty
Wszystkie strony

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PUCKU

ROK SZKOLNY 2010/2011


KONSULTACJE I DZIAŁALNOŚĆ

INFORMACYJNA

Punkt konsultacyjny zespołu d/s doradztwa zawodowego: Aleksandra Zielińska, psycholog

Emilia Korzeniewska, psycholog

Iwona Heyducka, pedagog

Punkt konsultacyjny zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (autyzm wczesnodziecięcy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, dzieci z wadą słuchu i wzroku)

Anna Kordzińska - Grabowska, psycholog

Ludwika Selke, pedagog

Alina Harbat, pedagog

Salomea Kwiatkowska, pedagog

Dariusz Majewski, psycholog

Logopedyczny punkt konsultacyjny

Bogumiła Lasin? Kleiner, logopeda

Gabriela Duda, logopeda

 

Punkt konsultacyjny zespołu d/s profilaktyki i promocji zdrowia (zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, dysleksja, wsparcie dydaktyczne)

Aleksandra Ogrodowska - Łukowicz, psycholog

Urszula Kępczyńska, psycholog

Joanna Kowalczyk, psycholog

Mirosława Czerwińska, pedagog

Joanna Mazgaj, pedagog

Konsultacje Dyrektora Poradni dla Pedagogów w każdą pierwszą środę miesiąca

11:00-14:00 (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym)