Reklama
Etapy rekrutacji ? krok po kroku

 

  • Krok 1. Nauczyciel (lub pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia uzdolnionego do udziału w projekcie.
  • Krok 2. Do projektu ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji rodzic (lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia).
  • Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno?pedagogicznej ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Pucku.
  • Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych należy przekazać do poradni wypełnione zgłoszenie dla laureatów wraz z kopią potwierdzającą uzyskany tytuł.
  • Krok 6. Poradnie psychologiczno?pedagogiczne przeprowadzają badania diagnostyczne uczniów w X i XI.2015 r.
  • Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych.
  • Krok 8. Ogłoszenie listy uczniów, którzy spełnili warunki udziału w programie.
  • Krok 9. W momencie uruchomienia projektu konieczne będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Jolanta Kamińska
Koordynator ZCNK w Pucku