Reklama
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH,
DORADCÓW ZAWODOWYCH
 
Zapraszam na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych w dniu:
24.09.2015r. od godz. 11.00-13.00
w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku,
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.
 
Harmonogram spotkania:
  1. Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ? rola doradcy zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  2. Wspomaganie pracy szkół ?nowe zadanie poradni, ośrodków doskonalenia oraz bibliotek.
  3. Oferta poradni na rok szkolny 2015/2016.
  4. Zmiany w prawie oświatowym.
  5. Dostosowanie warunków i form sprawdzianu/egzaminu do możliwości uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowych społecznie.
  6. Sprawy bieżące , wymiana doświadczeń w pracy pedagogów, psychologów szkolnych, omówienie zgłaszanych problemów edukacyjno-wychowawczych.
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku
Jolanta Kamińska