Reklama

W związku z chęcią dostosowania oferty Poradni do potrzeb szkół i przedszkoli w powiecie puckim na rok szkolny 2015/2016 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Pobierz ankietę

Ankieta ma na celu badanie potrzeb placówek i jej wypełnienie nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do realizacji danego wsparcia.