Reklama

Jednym z problemów, z którymi borykają się rodzice dzieci pięcioletnich jest pytanie ?Czy moje dziecko jest gotowe, aby pójść do pierwszej klasy?". Wielu z tych rodziców oraz nauczycieli prowadzących ich pociechy widzą ich mocne i słabe strony. Potwierdzenia swoich przypuszczeń szukają w diagnozie gotowości szkolnej przeprowadzanej w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Poniżej przedstawiony opis dotyczy jedynie tych dzieci, które otrzymały wskazanie do odroczenia obowiązku szkolnego i ma na celu zwrócenie uwagi na przyczyny braku gotowości szkolnej. 

Pobierz pełną analizę