Reklama

5Od 1 września 2014r. do 14.11.2014r. na terenie Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Pucku realizowany był projekt ?Zabawa rozwija". Projekt otrzymał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Autorami i realizatorami projektu ?Zabawa rozwija" było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Przełamując nie tylko fale" , z którym współpracuje PPP w Pucku.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną według specjalnie opracowanych programów. Głównym celem prowadzonych zajęć było wykorzystanie zabawy jako podstawowej formy działania towarzyszącej człowiekowi przez całe życie do doskonalenia różnych sfer rozwojowych u dzieci. Uczestnicy zajęć brali udział w proponowanych zabawach dostosowanych do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy ruchowe, muzyczne, ćwiczenia z przyrządami i chustą animacyjną. Zajęcia wyzwalały aktywność dzieci oraz uśmiech i radość na ich twarzach. W prowadzonych zajęciach w ramach projektu ?Zabawa rozwija" uczestniczyli też rodzice dzieci, którzy otrzymali pisemne wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem w domu.

 

1234