Reklama

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH
oraz DORADCÓW ZAWODOWYCH

Zapraszam na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych w dniu:
19.09.2013r. od godz. 11.00-13.00

w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku,
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Harmonogram spotkania:

  1. 1.Zmiany w prawie oświatowym w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. 2.Dokumentacja psychologa i pedagoga szkolnego.
  3. 3.Omówienie oferty Poradni z uwzględnieniem potrzeb szkół - prosimy o przygotowanie
    i przekazanie na spotkaniu potrzeb szkół w zakresie pomocy dzieciom,i nauczycielom.
  4. 4.Sprawy bieżące do omówienia z konsultantami ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
  5. 5.Ustalenie harmonogramu spotkań w ramach grup wsparcia na rok szkolny 2013/2014.
  6. 6.Do odebrania materiały do pracy z uczniem zdolnym.

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

Jolanta Kamińska