Reklama

 

?Jak skutecznie zapobiegać szerokiej gamie zachowań ryzykownych i problemowych młodzieży w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej??

 

Starosta Powiatu Puckiego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku zapraszają przedstawicieli władz samorządowych,

pełnomocników ds. profilaktyki, dyrektorów gimnazjów, pedagogów
i psychologów na konferencję, która odbędzie się dnia 23 maja 2013r.
o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7.

Program konferencji :

10.00          Otwarcie konferencji przez Starostę Powiatu Puckiego.

10.20           Model profilaktyki zintegrowanej jako forma połączenia skutecznej profilaktyk uzależnień z profilaktyką przemocy, profilaktyką depresji i ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży ? dr Szymon Grzelak.

11.20             Wykład: Spójność działań wychowawczo ? profilaktycznych w szkole.
Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w ramach profilaktyki zintegrowanej
- Alina Strzałkowska- konsultant CEN w Gdańsku.

11.50             Przerwa na kawę i ciastko.

12.10            Program ?Archipelag Skarbów? jako skuteczne i wszechstronne narzędzie profilaktyki zintegrowanej ? przegląd treści, metodyki i wyników badań ewaluacyjnych -dr Szymon Grzelak.

12.55            Profilaktyka zintegrowana na terenie szkoły ? przykłady dobrej praktyki

-dr Mariusz Grinholc, trener programu Archipelag Skarbów;

13.35            Pytania, dyskusja.

13.50            Zakończenie konferencji- Wicestarosta Powiatu Puckiego Zygmunt Wiśniewski.