Reklama
Spotkanie pedagogów, psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych/osoby pełniące funkcje doradcy.

10 stycznia 2013r. godz.11.00-13.00


Zapraszamy na spotkanie pedagogów szkolnych , doradców zawodowych oraz psychologów szkolnych , które odbędzie się 10 stycznia 2013r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, ul. Kolejowa 7 o godz.11.00-13.00.

Tematyka spotkania pedagogów  i doradców zawodowych:

  1. Wydawanie opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce ( dysleksja) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Dokumentacja w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego.
  3. Wymiana doświadczeń w pracy pedagoga szkolnego, omówienie i próba rozwiązania zgłaszanych problemów wychowawczych.
  4. Doradztwo zawodowe ?zmiany w kształceniu zawodowym.


Tematyka spotkania psychologów:

  1. Utworzenie sieci współpracy psychologów szkolnych powiatu puckiego.
  2. Określenie obszarów potrzeb i harmonogramu działań .
  3. Wymiana doświadczeń w pracy z uczniem.