Reklama
wizytowka
 

 OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUCKU

2018/2019

 

Wszelka pomoc psychologiczno– pedagogiczna w szkołach i przedszkolach realizowana jest na pisemną prośbę dyrektora placówki

 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Diagnozy oraz konsultacje:

 1. Psychologiczne
 2. Pedagogiczne
 3. Logopedyczne

 

Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej bezpośrednio dzieciom, młodzieży oraz rodzicom

 

Indywidualna terapia dzieci i młodzieży:

 1. niewidomych i słabo widzących
 2. z ryzyka dysleksji
 3. z autyzmem wczesnodziecięcym
 4. z innymi zaburzeniami psychofizycznymi
 5. z zaburzeniami mowy
 6. psychoterapia - Zasady prowadzenia psychoterapii - Pobierz

   

 

Doraźna interwencja kryzysowa

 

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (A. Zielińska, I. Heyducka, E. Korzeniewska)

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

 1. Razem łatwiej – poznać i polubić” warsztaty integrujące grupędla uczniów szkół podstawowych ( kl. IV-VII), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (J. Kowalczyk)
 2. Warsztaty integracyjne” warsztaty integrujące grupędla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)
 3. Jak radzić sobie ze stresem” jednorazowe spotkanie dla uczniów III kl. gimnazjum i III kl. szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; E. Korzeniewska)
 4. ,,Orientacja zawodowa” warsztaty dla uczniów VII kl. szkół podstawowych (A. Zielińska; I. Heyducka, E. Korzeniewska)
 5. Wybór drogi zawodowej” - warsztaty z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów klas VIII SP oraz III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; I. Heyducka, E. Korzeniewska)
 6. Drogowskaz” – cykl dwóch zajęć kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów kl. 0 - oddziałów przedszkolnych (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
 7. Wespół Zespół” – zajęcia rozwijające twórcze myślenie i współpracę w grupie – dla klas VII i VIII SP (M. Jurzyk; D. Majewski)
 8. Uwierz w siebie” - warsztat umiejętności budowania pozytywnej samooceny dla klas VII szkół podstawowych oraz II szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; N. Gąsiorowska; E. Korzeniewska)
 9. ,,Komunikator” – warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
 10. ,,Balon złości, czyli jak radzić sobie ze złością i agresją”- warsztaty dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych (M. Kaczmarek)
 11. W zdrowym ciele zdrowy duch” zajęcia psychoedukacyjne na temat prozdrowotnego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych w okresie adolescencyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)

 

Warsztaty dla rodziców

 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców” - cykl 10 spotkań 3-godzinnych na terenie Poradni (U. Kępczyńska; J. Wszeborowska; M. Kaczmarek)
 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym” (L. Selke; J. Wszeborowska)
 3. Zanim powie „mamo” – jak rozwija się mowa małego dziecka?” (Zajęcia cykliczne skierowane dla przyszłych rodziców dotyczące rozwoju niemowląt.) (M. Borzyszkowska; S. Szendlak)

 

Prelekcje dla rodziców

 

 1. FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj)

UWAGA: w związku ze zmianami kadrowymi od stycznia 2019 r. warsztaty „Zrozumieć nastolatka” (D. Badowska) zostają wycofane z oferty na ten rok. Przepraszamy i zapraszamy do korzystania z pozostałej oferty.

 

Badania przesiewowe

 1. logopedyczne - dla dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (S. Szlendak; M. Borzyszkowska)
 2. słuchu - dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (S. Szlendak; M. Borzyszkowska)
 3. wzroku - dla dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (D. Majewski)

 

 

Działania profilaktyczne oraz wspierające dla przedszkoli, szkół i placówek

 

 

Grupy wsparcia dla nauczycieli

 1. Konsultacje dyrektora Poradni dla pedagogów
 2. Spotkania psychologów szkół powiatu puckiego
 3. Spotkania logopedów szkół powiatu puckiego

 

Wspieranie szkolnych doradców zawodowych w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Współpraca koordynatorów ze szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

 

 

Prelekcje dla nauczycieli

 

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (J. Kamińska)
 2. FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj)
 3. Dziecko niedosłyszące i niedowidzące w szkole ogólnodostępnej (A. Harbat; J. Kowalczyk)
 4. Narzędzia i metody diagnozy szkolnej (J. Kamińska)
 5. Praca z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera (J. Kamińska)

 

Warsztaty dla nauczycieli

Rozpoznawanie i zapobieganie problemom uczniów w okresie adolescencji z uwzględnieniem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży (U. Kępczyńska)

 

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
 2. pomoc w diagnozowaniu potrzeb
 3. ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb
 4. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
 5. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę lub przedszkole.

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poranię prosimy kierować pisemnie na nasz adres:

ul. Kolejowa 7, 84 – 100 Puck. Kontakt telefoniczny pod nr. (58) 673-25-69.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.poradniapuck.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Zapraszamy do współpracy!