Reklama
wizytowka
 

OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PUCKU
2018/2019

Wszelka pomoc psychologiczno? pedagogiczna w szkołach i przedszkolach realizowana jest na pisemną prośbę dyrektora placówki


 Diagnozowanie dzieci i młodzieży

? Diagnozy oraz konsultacje:

a) Psychologiczne
b) Pedagogiczne
c) Logopedyczne

Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej bezpośrednio dzieciom, młodzieży oraz rodzicom

? Indywidualna terapia dzieci i młodzieży:

a) niewidomych i słabo widzących
b) z ryzyka dysleksji
c) z autyzmem wczesnodziecięcym
d) z innymi zaburzeniami psychofizycznymi
e) z zaburzeniami mowy
f) psychoterapia

? Doraźna interwencja kryzysowa

? Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (A. Zielińska, I. Heyducka, E. Korzeniewska)

? Warsztaty dla dzieci i młodzieży

a) ?Razem łatwiej ? poznać i polubić? warsztaty integrujące grupę dla uczniów szkół podstawowych ( kl. IV-VII), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (J. Kowalczyk)
b) ?Warsztaty integracyjne? warsztaty integrujące grupę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)
c) ?Jak radzić sobie ze stresem? jednorazowe spotkanie dla uczniów III kl. gimnazjum i III kl. szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; E. Korzeniewska)
d) ,,Orientacja zawodowa? warsztaty dla uczniów VII kl. szkół podstawowych (A. Zielińska; I. Heyducka, E. Korzeniewska)
e) ?Wybór drogi zawodowej? - warsztaty z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów klas VIII SP oraz III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; I. Heyducka, E. Korzeniewska)
f) ?Drogowskaz? ? cykl dwóch zajęć kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów kl. 0 - oddziałów przedszkolnych (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
g) ?Wespół Zespół? ? zajęcia rozwijające twórcze myślenie i współpracę w grupie ? dla klas VII i VIII SP (M. Jurzyk; D. Majewski)
h) ?Uwierz w siebie? - warsztat umiejętności budowania pozytywnej samooceny dla klas VII szkół podstawowych oraz II szkół ponadgimnazjalnych (A. Zielińska; N. Gąsiorowska; E. Korzeniewska)
i) ,,Komunikator? ? warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych (M. Jurzyk; J. Mazgaj)
j) ,,Balon złości, czyli jak radzić sobie ze złością i agresją?- warsztaty dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych (M. Kaczmarek)
k) ?W zdrowym ciele zdrowy duch? zajęcia psychoedukacyjne na temat prozdrowotnego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych w okresie adolescencyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych (N. Gąsiorowska)

? Warsztaty dla rodziców

a) ?Szkoła dla rodziców i wychowawców? - cykl 10 spotkań 3-godzinnych na terenie Poradni (U. Kępczyńska; J. Wszeborowska; M. Kaczmarek)

b) ?Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym? (L. Selke; J. Wszeborowska)
c) ?Zanim powie ?mamo? ? jak rozwija się mowa małego dziecka?? (Zajęcia cykliczne skierowane dla przyszłych rodziców dotyczące rozwoju niemowląt.) (M. Borzyszkowska; S. Szendlak)

? Prelekcje dla rodziców

a) FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj)

b) Zrozumieć nastolatka (D. Badowska)

? Badania przesiewowe

a) logopedyczne - dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (S. Szlendak; M. Borzyszkowska)
b) słuchu - dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (S. Szlendak; M. Borzyszkowska)
c) wzroku - dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (D. Majewski)

Działania profilaktyczne oraz wspierające dla przedszkoli, szkół i placówek

? Grupy wsparcia dla nauczycieli

a) Konsultacje dyrektora Poradni dla pedagogów
b) Spotkania psychologów szkół powiatu puckiego
c) Spotkania logopedów szkół powiatu puckiego


? Wspieranie szkolnych doradców zawodowych w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

? Współpraca koordynatorów ze szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno ? pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

 ? Prelekcje dla nauczycieli

c) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (J. Kamińska)
d) FAS-cynujące dzieci (J. Mazgaj)
e) Dziecko niedosłyszące i niedowidzące w szkole ogólnodostępnej (A. Harbat; J. Kowalczyk)
f) Narzędzia i metody diagnozy szkolnej (J. Kamińska)
g) Praca z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera (J. Kamińska)

? Warsztaty dla nauczycieli

? Rozpoznawanie i zapobieganie problemom uczniów w okresie adolescencji z uwzględnieniem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży (U. Kępczyńska)

 ? Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 ? Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

? pomoc w diagnozowaniu potrzeb
? ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb
? zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
? wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę lub przedszkole.


ZGŁOSZENIA

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poranię prosimy kierować pisemnie na nasz adres:

ul. Kolejowa 7, 84 ? 100 Puck. Kontakt telefoniczny pod nr. (58) 673-25-69.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.poradniapuck.pl w zakładce ?Pliki do pobrania?.


Zapraszamy do współpracy!dane personalne- punkty konsultacyjne